Styrelsen informerar

Även om det fortfarande känns som sommar, så börjar höstrutinerna komma igång. Bl.a. så har styrelsen haft sitt första styrelsemöte för hösten. Här kommer därför en ny upplaga av; Styrelsen informerar

Hälsningar,
Patrizia Strandman – Ordförande VFK styrelse