Styrelsen informerar

I vårt arbete att hela tiden utveckla föreningen så försöker vi också att bli bättre på information. Därför kommer vi från och med nu att löpande informera om styrelsens arbete, vilka frågor vi jobbar med för stunden och ärenden som vi jobbar med på lite längre sikt.

Denna information kommer vi löpande att lägga upp på hemsidan under; Medlemmar/Styrelsen informerar

VFK’s nya ordförande Patrizia Strandman

Signerat,
Skoog