Medlemsservice

Medlemsavgift är 400 kr (Familj 800)

Aktivitetsavgift 2017
11 år och yngre: 900 kr
12 år och äldre: 1400 kr

Familj (med ungdomar upp till 15 år):  1800 kr

Börjar man efter 1/6: 600 kr
Börjar man efter 1/9: 300 kr

För 2018 höjs alla aktivitetsavgifter med 200 kr.

 

När du betalar medlems- och aktivitetsavgifter skall OCR-numret ALLTID anges när du betalar.

Har du frågor, så kontakta oss på kansliet!