Medlemsservice

Medlemssystem 2017

Medlemssystem är från Sportadmin.

När du betalar medlems- och aktivitetsavgifter skall OCR-numret alltid anges när du betalar, annars blir din betalning inte rätt registrerad.
Har du frågor, så kontakta oss på kansliet.