M5 nu i Westinghouse Arena

M5 med sina fantastiska testresurser, där man på ett professionellt sätt kan både testa och träna i deras maskiner, är nu installerade i friidrottshallen. Hos M5 kommer vi i princip att kunna testa allt. Det blir för våra friidrottsungdomar med tränare ett fantastiskt redskap för att mäta styrka, snabbhet, spänst, Vo2max mm. Utifrån det kan man sedan utforma träning som kan förbättra en individs styrkor och svagheter för att bli en bättre friidrottare.

Genomgång av testverksamheten
Mer information om detta kommer vi att få av Kalle Granath på M5, nästa vecka tisdag 24/1 och torsdag 26/1. Kalle kommer att gå igenom testverksamheten dessa två kvällar. Vi träffas kl. 17:00 i Westinghouse Arena.

Berörda
De som är berörda av denna genomgång är ledare som tränar ungdomar födda 2005 eller tidigare.

Anmälan
Anmälan görs till mig, Peter Holmroos, eftersom vi kan vara max 10-12 st. per gång. Skulle det vara så att dessa två tider inte räcker till så kör vi vidare med information från Kalle veckan efter. Dag och tid meddelas i så fall senare.

/Peter Holmroos