Funktionärsansvar QuickNet Spelen

Se vilka uppgifter ni har; Funktionärer 22 april 2017

 

QuickNet Spelen 22 april

Det är snart dags att anmäla våra aktiva till QuickNet Spelen lördagen den 22 april. Anmälan skall var kansliet tillhanda senast 15 april.

Anmäl på friidrottsanmalan.se

För VFK-aktiva går det att anmäla senare, då direkt till; arrangemang@vasterasfriidrott.se

* Träningsgrupperna får ansvar för en gren hela dagen. Exakta tider mailas ut till er efter att tidsprogrammet är klart

* Ni tar ansvar för att det finns funktionärer vid den grenen som ni har tilldelats inkl. en ”expert” (tränare eller någon annan kunnig). Ta kontakt med gruppen delar uppgiften med

* Jag (Per Tunander) och Lars Liifw kommer att ha en funktionärsgenomgång torsdagen den 20 april kl. 18:00