Årsmöte Västerås Friidrottsklubb

Vi påminner om Västerås FK’s årsmöte torsdagen den 7 april.

Datum/tid:    Torsdagen den 7 april 2016, kl. 18:30

Plats:            Westinghouse Arena (Friidrottshallen), Kungsängsgatan 8.

Dagordning m.m. kommer att finnas på hemsidan.

Alla medlemmar är välkomna!

All träning i hallen är inställd efter 18:30. Besök årsmötet istället!

VFK Årsmöte 2016

Dagordning årsmöte 2016

Västerås Friidrottsklubb Valberedning 2016

Verksamhetsplan VFK 2016

Sid 1 Årsberättelse 2015 sid 2 Styrelsens arbete 2015 Sid 3 Medlems antal 2015 Sid 4 2015 arrangemang sid 6-7diverse Sid 8 Idrottsverksamheten Sid -9-20 Inomhus- och utomhussäsongen 2015 Sid 21 orförandens slutord 2015